Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij WP Concepts!

Deze voorwaarden definiëren de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van WP Concepts, gevestigd op https://www.wpconcepts.net.
Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf WP Concepts niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

Cookies:
De website gebruikt cookies om uw online ervaring persoonlijker te maken. Door WP Concepts te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van de vereiste cookies.
Een cookie is een tekstbestand dat door een server van een webpagina op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.
Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. U kunt optionele cookies accepteren of weigeren. Er zijn enkele verplichte cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat ze altijd werken. Houd er rekening mee dat u door het accepteren van verplichte cookies ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video-afspeelvenster van derden dat op onze website is geïntegreerd.

Licentie:
Tenzij anders vermeld, bezitten WP Concepts en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op WP Concepts. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt toegang tot deze van WP Concepts voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden.

Dat mag niet:
Het kopiëren of opnieuw publiceren van materiaal van WP Concepts
Materiaal van WP Concepts verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van WP Concepts
Herverdelen van inhoud van WP Concepts

Deze overeenkomst begint op deze datum.
Op bepaalde delen van deze website kunnen gebruikers meningen en informatie plaatsen en uitwisselen. WP Concepts filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website staan. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van WP Concepts, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die hun opvattingen en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is WP Concepts niet aansprakelijk voor de commentaren of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of het verschijnen van de commentaren op deze website.

WP Concepts behoudt zich het recht voor alle reacties te controleren en reacties te verwijderen die ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden worden geacht.

Je garandeert en verklaart dat:
U hebt het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en machtigingen om dit te doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
Reacties bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt.
Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoontes of lopende commerciële activiteiten of illegale activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent WP Concepts hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven deze te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
● Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde ondernemingen; en
● Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profits, charitatieve winkelcentra en fondsenwervende groepen die niet mogen hyperlinken naar onze website.
Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
dot.com community sites;
verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
online directory distributeurs;
internetportalen;
accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen linkaanvragen van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een gunstig daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van WP Concepts compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze site, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar WP Concepts. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van alle URL's van waaruit u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen.

Wacht 2-3 weken op antwoord.
Erkende organisaties kunnen als volgt hyperlinken naar onze website:
Door onze bedrijfsnaam te gebruiken; of
Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt verwezen; of
Het gebruik van een andere beschrijving van onze gelinkte site, moet zinvol zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de gelinkte partij.

Gebruik van het logo of ander artwork van WP Concepts is niet toegestaan voor linking zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Inhoudelijke aansprakelijkheid:
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen eventuele claims die op uw website staan. Er mogen geen links verschijnen op websites die kunnen worden opgevat als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of pleiten voor inbreuk op deze rechten.

Nieuwe klanten:
WP Concepts behoudt zich het recht voor om klanten naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van reden te weigeren. WP Concepts accepteert geen klanten met websites met 18 plus inhoud zoals adult content, alcohol, tabak, drugs, geweld of andere illegale substanties. Verder worden er geen websites met een sterke/extreme politieke missie geaccepteerd.

WP Concepts bedient klanten met een sterke duurzame en sociale focus. Dit betekent dat we geen klanten bedienen die betrokken zijn bij (maar niet beperkt tot) de volgende industrieën: vlees, alcohol, adult content en producten, sociale media, cryptocurrency, olie, gas, tabak, drugs, cafeïne/theïne, schadelijke chemicaliën, gokken, wapens, sterke politieke of sociale negatieve campagnes en alle andere industrieën die als schadelijk of verslavend worden beschouwd.

Voorbehoud van rechten:
Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U gaat ermee akkoord alle links naar onze website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website:
Indien u op onze website een link aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website juist is. Wij garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven wij dat de website beschikbaar zal blijven of dat het materiaal erop up-to-date zal worden gehouden.

Disclaimer:
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:
onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
beperking of uitsluiting van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken;
onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
● sluit onze of uw aansprakelijkheid uit die volgens het toepasselijke recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten erop gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.