Privacybeleid

De website van WP Concepts is eigendom van WP Concepts, een verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hebben dit privacybeleid vastgesteld en dit regelt hoe wij de door WP Concepts verzamelde informatie verwerken, waarin ook de redenen worden uiteengezet waarom wij bepaalde persoonsgegevens over u moeten verzamelen. Lees daarom dit privacybeleid voordat je de website van WP Concepts gebruikt.

Wij dragen zorg voor uw persoonlijke gegevens en zorgen voor de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan.

Persoonlijke informatie die we verzamelen:

Wanneer je WP Concepts bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over je apparaat, waaronder informatie over je webbrowser, IP-adres, tijdzone en sommige cookies die op je apparaat zijn geïnstalleerd. Daarnaast verzamelen we tijdens uw bezoek aan de site informatie over de afzonderlijke webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de site hebben verwezen en hoe u omgaat met de site. We noemen deze automatisch verzamelde informatie "Apparaatgegevens". Daarnaast kunnen we de persoonlijke gegevens verzamelen die u ons verstrekt (waaronder naam, achternaam, adres, betalingsgegevens, etc.) tijdens de registratie om het contract uit te voeren.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Onze hoogste prioriteit is de veiligheid van klantgegevens, en als zodanig kunnen wij slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, slechts zoveel als absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik op te sporen en om statistische informatie over het gebruik van de website vast te stellen. Deze statistische informatie wordt niet samengevoegd op een andere manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie vrij te geven waardoor iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter bepaalde functies van de website wilt gebruiken, of als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats. van verblijf, organisatie, telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke gegevens te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies van de website. U kunt dan bijvoorbeeld niet onze nieuwsbrief ontvangen of rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie vereist is, kunnen contact met ons opnemen via info@wpconcepts.net.

Uw rechten:

Als u uit Europa komt, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Het recht op informatie.

Het recht van toegang.

Het recht op rectificatie.

Het recht om te wissen.

Het recht om de verwerking te beperken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Het recht van bezwaar.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als u van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Bovendien, als u uit Europa komt, merken wij op dat wij uw informatie verwerken om contracten die wij met u hebben uit te voeren (bijvoorbeeld, als u een bestelling plaatst via de site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn vermeld. Houd er bovendien rekening mee dat uw informatie kan worden doorgegeven buiten Europa, met inbegrip van Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke andere websites of het privacybeleid van derden. Wij raden u aan u hiervan bewust te zijn wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging:

Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij nemen redelijke administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om u te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie onder onze controle en bewaring. Gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk kan echter niet worden gegarandeerd.

Wettelijke bekendmaking:

Wij zullen alle informatie die wij verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactgegevens:

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid, of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@wpconcepts.net.